პროექტის გამხორციელებელი

HEKS/EPER

HEKS/EPER არის შვეიცარიული ფონდი, რომლის საქმიანობა მიმართულია ისეთი საზოგადოების შექმნის ხელშეწყობისკენ, სადაც ყველა მოქალაქეს, განურჩევლად წარმომავლობის, სარწმუნოებისა თუ სქესისა, ექნება საკუთარი საცხოვრებელი პირობებისა და შემოსავლის გაუმჯობესების, განათლების მიღებისა და მშვიდობიან, დაცულ გარემოში ცხოვრების თანაბარი შესაძლებლობა.

აღნიშნული მიზნების მისაღწევად ორგანიზაციის საქმიანობა შემდეგი ძირითადი მიმართულებების შესაბამისად ხორციელდება:

  • განვითარებაზე ორიენტირებული თანამშრომლობა, რომელიც გულისხმობს სასოფლო-სამეურნეო თემების განვითარების ხელშეწყობას, მათი საქმიანობის გაფართოებას, მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებას და მის ბაზარზე სტიმულირებასა და რეალიზაციას. 
  • მშვიდობის დაცვა და კონფლიქტების  ტრანსფორმაცია, რაც გულისხმობს ახალგაზრდებთან, გადაწყვეტილებების მიმღებებთან, აზრთა ლიდერებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მედიასთან მუშაობას კონფლიქტების ტრანსფორმაციის ტექნოლოგიების სწავლებისა და სტერეოტიპული აზროვნების შემცირების მიზნით. 
  • ჰუმანიტარული დახმარება ბუნებრივი კატასტროფებისა თუ შეიარაღებული კონფლიქტების პროცესში HEKS/EPER ხელმძღვანელობს იგივე პრინციპებით, რომლებიც მიღებულია განვითარებადი პროექტების განხორციელების პროცესში. 

 

დონორი

sco logo

 

პროექტის განმახორციელებელი

HE H

ღვთისმშობლის ქ. 10, 2200, თელავი, საქართველო. ტელ. (+995 355) 235022