დონორი

სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი მიზნად ისახავს რეგიონში დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას.

ოთხწლიანი სტრატეგია მოიცავს ეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესებას, კერძო სექტორის გაძლიერებასა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის ზრდას; ასევე ცენტრალური და რეგიონული სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებას.

გარდა ამისა, შვეიცარიის მთავრობა რეგიონში ახორციელებს პროგრამებს მოწყვლადი მოსახლეობის სოციალური ინტეგრაციის, ადამიანის უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების მოგვარების კუთხით.

 

 

დონორი

sco logo

 

პროექტის განმახორციელებელი

HE H

ღვთისმშობლის ქ. 10, 2200, თელავი, საქართველო. ტელ. (+995 355) 235022