კახეთის რუკაპროექტი MOLI კახეთში მიზნად ისახავს კახეთის რეგიონში სიღარიბის შემცირებას მეცხოველეობის სექტორის განვითარების ხელშეწყობით. პროექტი მუშაობს სამი მიმართულებით: ბაზრის წვდომა, წარმოება და ბიზნეს გარემო, ამასთან პროექტი იყენებს „აამუშავე ბაზრები ღარიბებისთვის“ (M4P) მიდგომას, რაც ხელს უწყობს მდგრადი ისეთი სისტემური ცვლილების დანერგვას, რომელიც საჭიროა მოწყვლად ქალ და მამაკაც ფერმერთა ყოფის გასაუმჯობესებლად და შემოსავლების გასაზრდელად.

საქმიანობის არეალი: კახეთის რეგიონი (ახმეტის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების გარდა)

ბიუჯეტი: დაახლ. 2.5 მლნ. შვეიცარული ფრანკი (2015 – 2018)

შტატი: 9 მუდმივი თანამშრომელი

პროექტის ბიზნეს პარტნიორები: 40

პროექტით მოსარგებლეები: 30,000 მცირე საოჯახო მეურნეობა

დონორი

პროექტის განმახორციელებელი

sco logo HE H

სიახლეები

ღვთისმშობლის ქ. 10, 2200, თელავი, საქართველო. ტელ. (+995 355) 235022